Chief

केपी शर्मा ओली


सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री
Chief


सचिव

प्रशासन महाशाखा

यस महाशाखाका प्रमुख कार्यहरू :

पूरा पढ्नुहोस्

योजना, अनुगमन तथा मूल्याङकन महाशाखा

यस महाशाखाका प्रमुख कार्यहरू:

पूरा पढ्नुहोस्

प्रकाशन